Hva gjør en leder? Ikke ”hva ER” men ”hva GJØR lederen”? Det er dette adferdsmessige uttrykket – det du gjør - som signaliserer til omverdenen hvem og hva DU ER som leder.

Ni kompetansesøyler, hver med tilhørende, observerbare adferder – Eller handlingsmønstre – beskriver et adferdskompleks vi sammen kan snakke om, diskutere og legge en plan for videre trening av. Kompetansesøylene og de tilhørende adferdene er koblet tett til hver av de tre tjenestegruppene next action tilbyr; Linjeledelse, leveranseledelse og produktivitet.

Linjeledelse - Hvilke roller fyller førstegangslederen? Og hva skjer i den første stillingen som leder av ledere? next actions tilbud for å utvikle linjeledere kombinerer undervisning, coaching og praktiske oppgaver som gjennomføres i samarbeid med lederen og lederens leder. Modulene dekker områder som lederrollen, delegering, økonomi, gi og motta tilbakemelding, kommunikasjon, beslutningsprosess, tidsstyring, situasjonsforståelse og lederskap, mentoring, endringer, konflikthåndtering m.fl.

Leveranseledelse - Hvordan lede og styre leveranse av tjenester? Leverer du det kunden har kjøpt eller det kunden forventer? Hvordan er forholdet mellom “faktisk levert” og fakturert beløp? Og hvordan er forholdet mellom kontrakt og SLA? next actions tilbud for å utvikle leveranseledere fokuserer på leveransen og kundeforholdet – Den merkantile dimensjonen! Gjennom gruppeundervisning, case-arbeid og andre praktiske oppgaver utvikles lederens innsikt i og forståelse for tjenesteleveransens natur. Modulene dekker områder som leveranseplanlegging, oppstart av tjenesteleveranser, roller og ansvar, prosjekt- og programstyring, vekst, problemhåndtering og økonomi

Produktivitet - Hvilke verdier står du for som leder og hvilke mål er du pålagt? Er det balanse mellom disse? Hvordan kan du forbedre din adferd som leder? Hva skal du begynne, endre, fortsette samt slutte å gjøre? Sist men ikke minst – Hvilken bæring har disse spørsmålene på dine forpliktelser.

adfersdsendring oppstår når trening og undervisning kombineres med innsikt i læring, tenkning og forståelse.