I alle next actions tjenester er det lederens adferdsmessige uttrykk – det DU GJØR SOM LEDER – som danner basis for de aktiviteter du gjennomfører for å trene deg til å bli en bedre leder. Vi har delt disse inn i ni kompetansesøyler:

  • Integritet – eks: ærlighet, etikk, mot og selvtillit
  • Lederskap – eks: kommunikasjon, delegering, konflikthåndtering
  • Fagkompetanse (herunder forretningsforståelse og strategisk innsikt) – økonomisk måloppnåelse, ressursutnyttelse, omforme strategi til klare gjennomførbare mål
  • Kundeforståelse – eks: relasjonsbygging, forventningsstyring
  • Medmenneskelighet/medarbeiderfokus – respekt, samarbeid, omsorg
  • Beslutningsevne – eks: risikovurdering, problemhåntering, beslutningskraft
  • Iverksetting – eks: forutseenhet, initiativ, prioritering, kvalitet i leveranser
  • Kunnskapsstyring – informasjonsinnhenting, kildevurdering, erfaringslæring
  • Eksterne relasjoner – delta i faggrupper/bransjeforum, holde seg ajour med markedstrender