Mange har sikkert opplevd følelsen av at ”dette har vært en fantastisk produktiv dag” men ved nærmere ettertanke ikke klart å sette ord på hvorfor! For hva er egentlig produktivitet? Alle har vi forskjellig oppfatning av hva produktivitet er; Det kan være å ha skrevet ti sider en dag, sendt ut en spesiellt viktig møteinnkalling, hatt tid til å gå gjennom e-post etter at barna har vært fotball eller håndball. For noen kan det være så enkelt som å endelig ha hatt ”den samtalen” med en god venn. For en organisasjon kan det være at responstiden på telefonkøen har vært innenfor et avtalefestet krav! Ordbøkenes definisjon kretser om å ”lage noe”, spesielt store kvanta av dette ”noe”. For deg som individ er det opplevelsen av produktivetet som teller – enten denne er basert på tall/rapporter eller en indre oppfatning!

Vårt tilbud for å gjøre din hverdag mer produktiv går direkte på de forstyrrelsene du opplever i hverdagen og som for de fleste er den største trusselen mot produktivitet – Det være seg på jobb eller i fritid. Disse forstyrrelsene reduserer dine evne til å fokusere på den eller de aktivitetene som utgjør forskjellen på en ”god” og en ”dårlig” dag!

Gjennom en strukturert prosess analyseres nå-situasjonen og vi blir enige hvilke tiltak som skal iverksettes.

Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer ser hvert problem ut som en spiker! Det dreier seg om å ha en verktøykasse som inneholder gode verktøy som du er trygg på – Verktøy hvor muligheter og svakheter, fordeler og begrensninger er kjent for deg. Dette gjelder både produktivitet og ledertrening!

For personlig produktivitet tilbys de gode samtalene som er systematiske og resultatorientert.

  • De strekker seg over tid – produktivitetsfartsdumpene modnes helt ulikt det du opplever etter et kurs eller en workshop
  • De kombinerer samtaler og trening og bidrar derigjennom til innsikt, tenkning og forståelse
  • Sammen med tidsfaktoren skaper dermed forutsetninger for adferdsendring!