• “Jens-Christian provided easy, clear-cut improvement activities” (senior executive, UK)
  • “har masse kompetanse som vi kan utnytte” (r&d leder, Sverige)
  • “…coach was very experienced and for sure add value (to my organization and myself)” (delivery manager, Belgia)
  • “imponerende kompetanse, erfaring og ikke minst vyer” (adm.dir Norge)
  • “en uvanlig evne til å få folk til å tenke” (lead architect, Norge)
  • “…simple, practical and actionable advice – Best coaching session I have ever been through!” (sales executive, Frankrike)
  • ”…det er nettopp slike koblinger jeg synes er viktige.” (fagspesialist, Norge) (om moderne nevrologisk forsknings påvirkning på hvordan vi blir mer produktive