Hva gjør en leder? Ikke ”hva ER” men ”hva GJØR” lederen? Det er dette adferdsmessige uttrykket – det du gjør - som signaliserer til omverdenen hvem og hva DU ER som leder. Denne erkjennelsen er basis for de tjenestene next action tilbyr – Sammen jobber vi med din adferd som leder! Det adferdsmessige uttrykket er beskrevet i ni kompetansesøyler, hver med tilhørende, observerbare adferder – eller handlingsmønstre. Kompetansesøylene og de tilhørende adferdene er koblet tett til hver av de tre tjenestegruppene next action tilbyr; Linjeledelse, leveranseledelse og produktivitet.